วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อสกุล นายวันชัย บุณมานันต์
รหัสนักศึกษา 5401209337038
นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู 7/1
จบการศึกษาระดับปรัญญาตรี มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปัจจุบันสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ประจำชั้นป.4/3
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จ.สมุทรสาคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น