วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


1.เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น